BİLDİRİ TAM METİNLERİNİN HAZIRLANMASI İÇİN VII. SOSYAL İNSAN HAKLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU’NA KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ

 1. Sosyal Yardım Hakkı Tartışması: Türkiye’de Bir “Sosyal Haksızlık” Olarak Sosyal Yardımlar

 2. Görünmeyen Emeğin Sosyal İçerilmesi: Türkiye’de Kadınlara Yönelik Güncel Politikalar 

 3. Özel Olarak Korunması Gereken Çocukların Haklarının Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Işığında Değerlendirilmesi

 4. Kamu Sektöründe İnsan Kaynakları Plansızlığı: İş Arayan İş Ve Meslek Danışmanları 

 5. Türkiye’de Sosyal Devletin Vergileme Alanları 

 6. Hizmet Sektöründe “İnsan Onuruna Yaraşır İş”: Duygusal Emek Ve Yabancılaşma Bağlamında Kuaförler Üzerine Bir Araştırma

 7. Sosyal Olanın Tasfiyesi Ya Da Kadınların Mağdur Özneleştirilme Halleri 

 8. Barınma Hakkı Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tartışmalarını Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yoksullukla Mücadele Amacı Çerçevesinde Ele Almak 

 9. Sosyal Koruma Bağlamında Korunmaya Muhtaç Çocuk Olarak Kurum Bakım Hizmetinden Yararlanmış Bireyler Üzerine Nitel Bir Araştırma 

 10. İHAS’ın 8-11. Maddeleri Kapsamında Özel Hukuk İş İlişkisinde Çalışanların Haklarının Korunması 

 11. Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Yaşama ( Güvenlik) Hakkı Üzerine 

 12. Türkiye’de Düzensiz Konumda Bulunan Yabancılara Uluslararası Belgeler Çerçevesinde Sosyal Koruma Ve Sosyal Güvenlik Sağlama Yükümlülüğü  

 13. Son Dönem Sosyal Devlet Anlayışı Ve Sosyal Harcamaların Eleştirel Bir Analizi 

 14. Bir “Sosyal Hak” Olarak İnternet Erişim Özgürlüğü 

 15. 19 Yüzyıl Liberalizminde İş Gücü Piyasaları Ve Sosyal Haklar

 16. Muhafazakâr Düşünce/İdeoloji’de ‘Sosyal Hak’ Anlayışının Analizi 

 17. Modernlik Ve Yabancılar: Bir ‘Günah Keçisi’ Kategorisi Olarak Emek Piyasasındaki Suriyeli Göçmenler Örneği 

 18. Sosyal Haklar’ın Taşıyıcısı ve Demokratik Toplumun Temeli olan “Etik Kişi”

 

VII. SOSYAL İNSAN HAKLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

 

Sempozyuma bildiri tam metinlerinin gönderimi için belirlenen tarih 16 Ağustos 2015 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Düzenleme Kurulu

 

10-11-12 Aralık 2015 tarihleri  arasında toplanacak olan VII. Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünce düzenlenecektir.

Sempozyum web sayfasına  http://www.sosyalhaklar.net/2015/2015index.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

 

 

 

Amaç, İlke ve İşlevlerHukuksal ÇerçeveKonularTarihYazım KurallarıDeğerlendirmeYürütme Kuruluİletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosyalhaklar2015@gmail.com

Ana Sayfa2009201020112012201320142015