I. SOSYAL HAKLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ,

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

22-23 EKİM 2009 ANTALYA

 

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ahmet Makal Ankara Üniversitesi SBF Çalışma E. ve E.İ. B.

Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu Kocaeli Üniversitesi İİBF Çalışma E. ve E.İ. B.

Prof. Dr. A.Ali Koç Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat B.

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı Ankara Üni. SBF Ç. E. ve E.İ. B.(e) Ö. Üyesi

Prof. Dr. Aziz Konukman Gazi Üniversitesi İİBF Maliye B.

Prof. Dr. Beril Tufan Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmetler B.

Prof. Dr. Berch Berberoğlu Nevada Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Bülent Kılınç Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp F. Halk Sağlığı AD.

Prof. Dr. Dzemal Sokoloviç Bergen Üniversitesi

Prof. Dr. Fuat Ercan Marmara Üniversitesi İİBF İktisat B.

Prof. Dr. Fulya Sarvan Akdeniz Üniversitesi İİBF İşletme B.

Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu Dokuz Eylül Üniversi. Tıp Fak Halk Sağ. AD.

Doç. Dr. Gülriz Uygur Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Gülser Ö. Kayır Akdeniz Üniversitesi İİBF Kamu Y.B.

Prof. Dr. Ellen Rosskam Massachusetts Üniversitesi, ABD

Prof. Dr. Harun Tepe Hacettepe Üniversitesi FEF. Felsefe B.

Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz Akdeniz Üniversitesi Hukuk F.

Prof. Dr. Ildar Zulkarnay Rusya Bilimler Akademisi Bölgesel Kalkınma B.

Doç. Dr. İlker Belek Akdeniz Üniversitesi Tıp F. Halk Sağlığı AD.

Prof. Dr. İzzettin Önder İstanbul Üniversitesi İktisat F.Maliye B.

Doç. Dr. Kayıhan Pala Uludağ Üniversitesi Tıp F. Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Korkut Boratav Ankara Üniversitesi SBF İktisat B.

Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu Marmara Üniversitesi İİBF Çalışma E. ve E.İ. B.

Prof. Dr. Mesut Gülmez Emekli Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mustafa Kemal Öke Abant İzzet Baysal Üniversit. İİBF Kamu Y.B.

Prof. Dr. Necati Dedeoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp F. Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu Akdeniz Üniversit. İİBF Çalışma E. ve E.İ. B.

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Kocaeli Üni Tıp F. Halk Sağlığı AD

Doç. Dr. Sayım Işık Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat B.

Doç. Dr. Selim Çağatay Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat B.

Prof. Dr. Sevinç Güçlü Akdeniz Üniversitesi FEF Sosyoloji B.

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat B.

Doç. Dr. Zeliha Göker Akdeniz Üniversitesi İİBF Maliye B.

 

 

Sempozyum Ana Sayfa

Bilim KuruluDüzenleme Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosyalhaklar2015@gmail.com

20092010201120122013201420152016