I. SOSYAL HAKLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ,

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

22-23 EKİM 2009 ANTALYA

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu Akdeniz Üniversitesi İİBF

Prof. Dr. Mesut Gülmez Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Necati Dedeoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp F.

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı Ankara Üniversitesi SBF

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Akdeniz Üniversitesi İİBF

Prof. Dr. Fulya Sarvan Akdeniz Üniversitesi İİBF

Prof. Dr. Aziz Konukman Gazi Üniversitesi İİBF

Doç. Dr. İlker Belek Akdeniz Üniversitesi Tıp F.

Doç. Dr. Zeliha Göker Akdeniz Üniversitesi İİBF

Yrd. Doç. Dr. Hale Balseven Akdeniz Üniversitesi İİBF

Yrd. Doç. Dr. Önder Okumuş Akdeniz Üniversitesi İİBF

Yrd. Doç. Dr. Cihan Camcı Akdeniz Üniversitesi FEF

Yrd. Doç. Dr. Çetin Balanuye Akdeniz Üniversitesi FEF

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Mert Akdeniz Üniversitesi İİBF

Dr. Beyhan Aksoy Akdeniz Üniversitesi İİBF

Arş.Gör.Dr. Ulaş Candaş Akdeniz Üniversitesi İİBF

Arş.Gör. Mehmet Zanbak Akdeniz Üniversitesi İİBF

 

 

Sempozyum Ana Sayfa

Bilim KuruluDüzenleme Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosyalhaklar2015@gmail.com

20092010201120122013201420152016