II. SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU (SHUS-II 2010)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ,
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
4-5-6 KASIM 2010 DENİZLİ


BİLİM KURULU

· Prof. Dr. Ahmet Makal, Ankara Üniversitesi

· Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, Kocaeli Üniversitesi

· Prof. Dr. Ali Güzel, Kadir Has Üniversitesi

· Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, Dokuzeylül Üniversitesi

· Prof. Dr. Aysen Tokol, Uludağ Üniversitesi

· Doç. Dr. Banu Uçkan, Anadolu Üniversitesi

· Prof. Dr. Doğan Özlem, Yeditepe Üniversitesi

· Prof. Dr. Erinç Yeldan, Bilkent Üniversitesi

· Prof. Dr. Engin Yıldırım, Sakarya Üniversitesi

· Doç. Dr. S. Evinç Torlak, Pamukkale Üniversitesi

· Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Maltepe Üniversitesi 

· Prof. Dr. Gülay Toksöz, Ankara Üniversitesi

· Doç. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, Ankara Üniversitesi

· Prof. Dr. Harun Tepe, Hacettepe Üniversitesi

· Prof. Dr. İnan Özer, Pamukkale Üniversitesi

· Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu, Marmara Üniversitesi 

· Doç. Dr. Kadriye Bakırcı, İstanbul Teknik Üniversitesi

· Prof. Dr. Korkut Boratav, Ankara Üniversitesi

· Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, Marmara Üniversitesi

· Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey, Bilgi Üniversitesi

· Prof. Dr. Melda Sur, Dokuzeylül Üniversitesi

· Prof. Dr. Meryem Koray, Yıldız Teknik Üniversitesi

· Prof. Dr. Mesut Gülmez

· Prof. Dr. Necati Dedeoğlu, Akdeniz Üniversitesi

· Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu, Akdeniz Üniversitesi

· Doç. Dr. Oğuz Karadeniz, Pamukkale Üniversitesi

· Doç. Dr. Seyhan Erdoğdu, Ankara Üniversitesi

· Prof. Dr. Tijen Erdut, Dokuzeylül Üniversitesi

· Doç. Dr. Yasin Sezer, Pamukkale Üniversitesi

· Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

· Prof. Dr. Yusuf Alper, Uludağ Üniversitesi

· Prof. Dr. Zeki Erdut, Dokuzeylül Üniversitesi

· Prof. Dr. Gülser Özturalı Kayır, Akdeniz Üniversitesi

· Prof. Dr. İzzettin Önder, İstanbul Üniversitesi

· Prof. Dr. Aziz Konukman, Gazi Üniversitesi

· Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ, Atılım Üniversitesi

· Prof. Dr. Faruk SAPANCALI, Dokuzeylül Üniversitesi

· Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan, Anadolu Üniversitesi

 

Sempozyum Ana Sayfa

Bilim KuruluDüzenleme Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosyalhaklar2015@gmail.com

20092010201120122013201420152016