II. SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU (SHUS-II 2010)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ,
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
4-5-6 KASIM 2010 DENİZLİ


   SHUS-II-2010-BİLDİRİLER (KİTABIN TÜMÜ)

4 Kasım 2010, Perşembe
Kayıt
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ve
Açılış Seremonisi  
Açılış Konuşmaları
Doç. Dr. Oğuz KARADENİZ
Pamukkale Üniversitesi İİBF ÇEEİ Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ
Emekli Öğretim Üyesi
Mustafa TÜRKEL
Tek Gıda-İş Genel Başkanı
Mustafa ÖZTAŞKIN
Petrol-İş Genel Başkanı
Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ
Pamukkale Üniversitesi Rektörü

 Birinci Oturum:

 Davetli Konuşmacılar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ, Emekli Öğretim Üyesi

Anayasa’da Sosyal Haklar Alanı ve Sınırları

Prof. Dr. İbrahim KABOĞLU, Marmara Üniversitesi

Bireyin Yükselişi Karşısında Sosyalin Yeniden Tanımlanması

Doç. Dr. Nilgün TOKER KILINÇ, Ege Üniversitesi

Göçmenlerin Sağlık Sorunları: Ev Hizmetlerinde Bir Alan Araştırması

Doç. Dr. Nilay ETİLER, Kocaeli Üniversitesi /Prof. Dr.  Kuvvet LORDOĞLU, Kocaeli/Marmara Üniversitesi

Tartışma

Ara

 İkinci Oturum:

 Kuramlar ve Sosyal Haklar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nergis MÜTEVELLİOĞLU, Akdeniz Üniversitesi

Sosyal Haklar Kapitalizmin Tek Taraflı Anlaşması mı?

Umut OMAY,  İstanbul Üniversitesi

Sosyal Haklar Mücadelesini Toplumsal Kurtuluşa Bağlamak

Yusuf ÖZDEN,  Süleyman Demirel Huzurevi Müdürlüğü

Çalışan Yoksulların Haklar İronisi: Metalaştırılmış Çalışanlar

Fatih KAHRAMAN,  Süleyman Demirel Üniversitesi

Tartışma

 Açılış Kokteyli


5 Kasım 2010, Cuma

 Üçüncü Oturum:

 Sosyal Haksızlıklar ve Mücadele: TEKEL Direnişi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU, Kocaeli Üniversitesi

4/C

Mesut GÜLMEZ, Emekli Öğretim Üyesi

4/C ve Hukuk

Gökhan CANDOĞAN, Avukat

78 Günlük Direnişten Kesitler

Nuri YILMAZ, Tek Gıda-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı

TEKEL Direnişinden Sosyal Mücadele Dersleri

Mustafa TÜRKEL, Tek Gıda-İş Genel Başkanı

21. Yüzyılda Sosyal Hak Mücadelesi: Tekel Direnişi

Elif HACISALİHOĞLU, Trakya Üniversitesi

Göksu UĞURLU, Hacettepe Üniversitesi

Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR, Ankara Üniversitesi

Tartışma

Ara

 Dördüncü Oturum:

 Elverişsiz Gruplar ve Sosyal Haklar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeki ERDUT, Dokuz Eylül Üniversitesi

Engellilere İlişkin Sivil Toplum Kuruluşlarının Sorunları: İzmir İli Bakımından Bir Değerlendirme

Ergün YAZICI,  Dokuz Eylül Üniversitesi

Derya ALİMANOĞLU YEMİŞCİ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar

Serhat ÖZGÖKÇELER, Uludağ Üniversitesi

Doğan BIÇKI, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Sosyal Haklar ve Özürlüler: Özürlülük Modelleri Bağlamında Tarihsel Bir Değerlendirme

Nejla OKUR,  Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Fatma ERBİL ERDUGAN, Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Eşit Yurttaşlık Hakları Bağlamında Çingene Yurttaşların Sosyal ve Ekonomik Haklara Erişimi: Edirne Örneği

Mustafa Kemal ÖKE, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Senem KURT TOPUZ,  Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Tartışma

Öğle Yemeği            

 Beşinci Oturum:

 Çalışma, Sağlık ve Konut Hakları   

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali GÜZEL, Kadir Has Üniversitesi

İşsizlik ve Sosyal Haklar: Bir Alan Araştırmasının Bulguları

Nergis MÜTEVELLİOĞLU, Akdeniz Üniversitesi

Rabia BATO ÇİZEL, Akdeniz Üniversitesi

Dezenformasyona Uğratılan Bir Sosyal Hak Olarak Sağlık

E. Gültüvin GÜR,  İstanbul Üniversitesi

Piyasa Odaklı Bir Uygulama Olarak Aile Hekimliği: Sağlık Hizmetinin Sunumunda Olası Kayıplar

Songül SALLAN GÜL, Süleyman Demirel Üniversitesi

Ayşe DERİCİOĞULLARI ERGUN, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 Konut Hakkı ve İhlalleri: Kentli Haklarının Doğuşu

Z. Gönül BALKIR,  Kocaeli Üniversitesi

Barınma Hakkının İhlal Edilme Sürecinde Kentsel Dönüşüm Projeleri

Cem ERGUN,  Süleyman Demirel Üniversitesi

Hüseyin GÜL, Süleyman Demirel Üniversitesi

 Tartışma


6 Kasım 2010, Cumartesi

 Altıncı Oturum:

 Sosyal Hak İhlallerinden Örnekler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ufuk AYDIN, Anadolu Üniversitesi

ITUC Raporları Çerçevesinde 2000’lerde Sendikal Hak İhlalleri

Sevda KÖSE,  Kocaeli Üniversitesi

İnsan Haklarından Dışlanan İşçiler ya da Kapsam Dışı Personel

Mevlüt CAN, Endüstri İlişkileri Uzmanı / İş Başmüfettişi

Çalışma İlişkilerinde Denetimin Gizilleşmesi Bağlamında Elektronik Gözetim Pratiklerinin Otoritesi

Aslıcan KALFA,  Ankara Üniversitesi

Hakan TOPATEŞ, Ankara Üniversitesi

Tartışma

 Ara

 Yedinci Oturum:

 Genel Tartışma: Türkiye’de Sosyal ve Sendikal Hak İhlalleri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ, Emekli Öğretim Üyesi

Öğretim Üyeleri

Sendikacılar

Katılımcılar

2011 Sempozyumu Düzenleyecek Üniversitenin Belirlenmesi

İlkeler

Öneriler

Dilekler

Öğle Yemeği

Pamukkale Gezisi

 

Sempozyum Ana Sayfa

Bilim KuruluDüzenleme Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosyalhaklar2015@gmail.com

20092010201120122013201420152016