IV. SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, ÇEEİ / 18-19 Ekim 2012


SHUS-IV-2012-BİLDİRİLER (KİTABIN TÜMÜ)

BİRİNCİ GÜN: 18 Ekim 2012 Perşembe


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM

Kayıt: 09:00-09:30

Açılış: 09:30-10:00

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Açılış Konuşmaları:

Prof. Dr. Abdurrahman Ayhan, İİBF, ÇEEİ Bölüm Başkanı

Nurettin Akçul, Türkiye Maden-İş Genel Başkanı

Mustafa Öztaşkın, Petrol-İş Genel Başkanı

Prof. Dr. Turgay Uzun, İİBF Dekanı

Prof. Dr. Mansur Harmandar, Rektör


 

Açılış Bildirisi 10:00-10:30

   Mesut Gülmez, Emekli Öğretim Üyesi

Sosyal Haklarda ‘Yeni’ Değil ‘İleri’ Anayasa:

Emek ve Sermaye Örgütlerinin Yaklaşımları

* Tartışma: 10:30-10:45

Ara: 10:45-11:00


 

1. Oturum: 11:00-12:15

Eylemler, Direnişler, Örgütlenme Sorunları

Oturum Başkanı: Ahmet Selamoğlu, Kocaeli Üniversitesi

   Arzu Çerkezoğlu, Dev Sağlık-İş Genel Başkanı

Güvencesiz Sağlık Emekçileri ve Sendikal Mücadele Düzleminin Dönüşümü

   Necla Akgökçe, ‘Petrol-İş Kadın’ Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Grev ve Direnişlerde Kadın İşçiler ve Kadın Dayanışması

   Mehmet Beşeli, Birleşik Metal-İş Genel Sekreter Yardımcısı

Türkiye’de Sendikal Örgütlenme ve Sorunlar

    Aziz Çelik, Kocaeli Üniversitesi

Türkiye'de 2000'li Yıllarda Grevler ve Grev Dışı Eylemler: Çalışma Hayatında “Pax Romana” mı?

* Tartışma: 12:15-12:30

Yemek arası


 

2. Oturum: 13:45-14:45

Hak Mücadeleleri

Oturum Başkanı: Nergis Mütevellioğlu, Akdeniz Üniversitesi

   Denizcan Kutlu, Ankara Üniversitesi

Neo-liberal Dönüşüm ve Çalışma Hakkı İlişkisi:

      Çalışma Hakkı Mücadelesi Üzerine Notlar

    Fevzi Engin, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bir Grev İncelemesi: 1990-1991 Zonguldak Grevi

    Nursel Durmaz, Pamukkale Üniversitesi

Metal İşçilerinin 2010-2012 Toplu İş Sözleşmesi Sürecindeki Mücadelesi

* Tartışma: 14:45-15:00

Ara: 15:00-15:15


 

3. Oturum: 15:15-16:15

Örgütlenme Mücadelelerinden Örnekler

Oturum Başkanı: Kuvvet Lordoğlu, Kocaeli Üniversitesi

   Işıl Erdinç, Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi

1980 Sonrası Türkiyesinde Sendikal Haklar ve Eğitim Hakkının Savunulması:

Alternatif Bir Örgütlenme Modeli Olarak Öğrenci Gençlik Sendikası Genç-Sen

   H. Şebnem Seçer, Dokuz Eylül Üniversitesi

Sağlık Alanındaki Kolektif Eylemlerin Sosyal ve Bireysel Düzeyde Analizi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Çalışanları Platformu Örneği

   Hakan Arslan, İstanbul Bilgi Üniversitesi / Aslı Odman, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

Vakıf Üniversitesinde Akademik Kapitalizm ve Akademik Sendikacılık:

Laureate Edu. Inc., İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Sosyal-İş/DİSK Örneği

*  Tartışma: 16:15-16:30

 

İKİNCİ GÜN: 19 Ekim 2012 Cuma – SABAH


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM

4. Oturum: 09:00-10:00

Eşitlik ve Ayrımcılık Sorunları

Oturum Başkanı: Tijen Erdut, Dokuz Eylül Üniversitesi

   Çağla Ünlütürk Ulutaş / Zuhal Pala, Pamukkale Üniversitesi

Sendikalarda Kadın Sesi: Türkiye’de Sendikalar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

   Derya Demirdizen / Sidar Çınar, Marmara Üniversitesi / Mehmet Rauf Kesici, Kocaeli Üniversitesi

İşyerinde Cinsel Yönelim Ayrımcılığı: LGB Bireylere Yönelik Bir Alan Çalışması

   Serhat Özgökçeler, Uludağ Üniversitesi

Özürlüler Dijital Uçurumun Neresinde? E-Devlet Ekseninde Bir İnceleme

*  Tartışma: 10:00-10:15

Ara: 10:15-10:30


 

5. Oturum: 10:30-11:45

Yeni Sorunlar, Haklar, Mücadeleler

Oturum Başkanı: Oğuz Karadeniz, Pamukkale Üniversitesi

   Gonca Erol, Yalova Üniversitesi

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Yoksulluk

   Hasret Öztürk / Hüseyin Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi

Sosyal Belediyecilik Sosyal Devlete ve Sosyal Haklara Bir Alternatif mi?

   Ömür Kurt, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Bir Praksis Alanı Olarak Su Hakkı

   Savaş Zafer Şahin / Hayriye Özen, Atılım Üniversitesi / Evin Deniz, Complutense University of Madrid

Kentsel Dönüşüm, Barınma Hakkı ve Direniş Mücadeleleri:

Ankara ve Madrid Örneklerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi

* Tartışma: 11:45-12:00


 

Muğla’dan Yatağan’a Hareket: 12:15-12:45

Öğle Yemeği: 12:45-13:45 (Yatağan Termik Santrali Personel Yemekhanesi)

İKİNCİ GÜN: 19 Ekim 2012 Cuma – ÖĞLEDEN SONRA


Yatağan Termik Santrali Sosyal Tesisleri

6. Oturum: 13:45-15:00

Panel: Özelleştirme ve Yatağan Direnişi

Oturum Başkanı: Yusuf Alper, Uludağ Üniversitesi

    Özlem Şahin Güngör, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yatağan Direnişini Başarıya Taşıyan Etkenler

   Erol Soğancı, Tes-İş Yatağan Şubesi Eski Başkanı

12 Eylül Sonrasının En Parlak Deneyimlerinden Biri Olarak Yatağan Direnişi

    Murat Bekem, Türkiye Maden-İş Yatağan ve Havalisi Şubesi Eski Başkanı

Yatağan Özelleştirme Süreci

   Fatih Erçelik, Tes-İş Yatağan Şube Başkanı

Santrallerde Özelleştirme Süreci

   Süleyman Girgin, Türkiye Maden-İş Yatağan ve Havalisi Şube Başkanı

Tekel-Tariş-Yatağan Direnişleri ve Dersler

* Tartışma: 15:00-15:15

Ara: 15:15-15:30


 

7. Oturum: 15:30-17:00

Genel Tartışma
Türkiye’de Sosyal ve Sendikal Haklar: Gelişmeler, Sorunlar ve Öneriler

Oturum Başkanı: Mesut Gülmez, Emekli Öğretim Üyesi

 

Kapanış: 17:00-17:30


 

20 Ekim 2012 Cumartesi

Muğla Gökova Körfezinde Günlük Tekne Gezisi

(Ücret katılanlarca karşılanacak. Kesin kayıt: 18 Ekim 2012)

(Muğla’dan Akyaka’ya hareket: 09:00, Akyaka’dan hareket: 09:30, Akyaka’ya dönüş: 17:30)


Destekleyen Kuruluşlar

Petrol-İş Genel Merkezi

Tes-İş Yatağan Şubesi

Türkiye Maden-İş Yatağan ve Havalisi Şubesi

Eğitim Sen Muğla Şubesi

Tezkoop-İş Muğla Şubesi

Muğla Tabip Odası

İş Müfettişleri Derneği

Sempozyum Ana Sayfa

Bilim KuruluDüzenleme Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosyalhaklar2015@gmail.com

20092010201120122013201420152016