V. SOSYAL HAKLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

 

 V. SHUS Kitap tümü

 Önsöz -Mesut Gülmez

 

Uludağ Üniversitesi

İİBF, ÇEEİ

31 Ekim- 1 Kasım 2013

 

BİRİNCİ GÜN: 31 Ekim 2013, Perşembe

Yer: Uludağ Üniversitesi, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi

 

Kayıt: 09:00-09:30

Açılış: 09:30-10:00

Klasik Müzik Dinletisi (UÜ Devlet Konservatuvarı)

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

 

Açılış Konuşmaları:

Prof. Dr. Yusuf Alper/ Uludağ Üniversitesi İİBF, ÇEEİ Bölümü

Mustafa Bozbey/ Nilüfer Belediye Başkanı

Mustafa Öztaşkın/ SGBP Dönem Sözcüsü

Prof. Dr. Kamil Dilek/ Uludağ Üniversitesi Rektörü


1. Oturum (10:00-11:45)

ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Toker Dereli/ Işık Üniversitesi

Mesut Gülmez/ "1924'ten 1982'ye Anayasal Sendikal Haklar ve Ulusalüstü Kurallarla Uyumlu 'Yeni' Anayasa İçin Öneriler"

Konuşma Metni: “Evrensel ve Bölgesel Ölçekli Ulusalüstü Kurallarıyla Sendikal Hak ve Özgürlükler ve Türkiye Sorunu”

Stephen Benedict/ ITUC İnsan ve Sendikal Haklar Bölüm Müdürü/ "ITUC Raporuna Göre Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası İnsan ve Sendikal Hak ve Özgürlük İhlalleri"

Ron Oswald/ IUF Genel Sekreteri / “İnsan Hakları İçin Mücadele: İşyerlerimiz ve Ötesi, Türkiye ve Ötesi”

Tartışma: 11:15-11:30

Ara: 11:30-11:45


2. Oturum (11:45-13:00)

AVRUPA BOYUTUYLA SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rüçhan Işık/ Bilkent Üniversitesi

Matti Mikkola/ Helsinki Üniversitesi (Emeritus)/ Friedrich Schiller  Universität Jena (Germany)/ "Sosyal İnsan Haklarının Temel İlkeleri"

Colm O’Cinneide/ SHAK Genel Raportörü/ "Avrupa Konseyi Çerçevesinde Örgütlenme ve Toplu Eylem Hakları"

Tartışma: 12:45-13:00

Yemek (Öğle) arası 13:00-14:00


3. Oturum (14:00-15:15)

TÜRKİYE’DE SENDİKAL YASALAR VE ULUSLARARASI NORMLAR

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Güzel/ Kadir Has Üniversitesi

Pir Ali Kaya/ Uludağ Üniversitesi/ “Uluslararası Normlar Bağlamında Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Değerlendirilmesi”

Metin Kutal/ Gedik Üniversitesi/ “Uluslararası Normlar Açısından Kamu Görevlilerinin Sendika ve Toplu Sözleşme Hakları”

Tartışma: 15:00-15:15

Ara 15:15-15:30


4. Oturum (15:30-17:15)

İŞSİZLİK KORKUSU, GÖÇMENLERİN SENDİKAL HAKLARI

VE SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ SORUNU Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf Alper/ Uludağ Üniversitesi

Nergis Mütevellioğlu/Akdeniz Üniversitesi/ “İşsizlik Korkusu, Sendikaların İşlevselliği ve Sendikal Örgütlenme Hakkı”

Seyhan Erdoğdu/ Ankara Üniversitesi/ “Göçmen İşçilerin Sendikal Hakları”

Derya Demirdizen/ Marmara Üniversitesi-Kuvvet Lordoğlu/ Kocaeli Üniversitesi/ “Türkiye’de Sendika İçi Demokrasi ya da Bir İmkânsızın Arayışı mı?”

Tartışma: 17:00-17:15


İKİNCİ GÜN: 1 Kasım 2013, Cuma

Yer: Uludağ Üniversitesi, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi

 

5. Oturum (09:00-10:15)

YOKSULLUK, SOSYAL HAKSIZLIKLAR VE KARŞIT DÖNÜŞÜMLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdurrahman Ayhan/ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Şebnem Gökçeoğlu Balcı/ Akdeniz Üniversitesi/ “Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin Denetim

Sonuçları ve Kararları Işığında Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmadan Kurtulma Hakkı”

Orkun Saip Durmaz/ Ankara Üniversitesi/“Hegemonik Üretim Rejiminden Hegomonik Despotizme: Türkiye’de Öğretmenlerin Dönüşümünü Burawoy’un Kavram Setiyle Okumak”

Reyhan Atasü Topçuoğlu/ Hacettepe Üniversitesi/ “Sosyal Haklar Piyasalaşır mı? Çocuk Hakları ve

Kadın Emeğinin Kesişiminde Türkiye’de Kreşler”

Tartışma: 10:00-10:15

Ara: 10:15-10:30


6. Oturum (10:30-11:45)

BURSA’DA SENDİKAL HAK İHLALLERİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu/ Kocaeli Üniversitesi

Aysen Tokol-Ceyhun Güler-Zeynep Aca/Uludağ Üniversitesi/ "Sendikal Hak İhlalleri: Bursa Örneği (2011-2012)”

Sabri Özdemir/ Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi / “Sendikal Örgütlenmenin Sorunları ve Hak İhlalleri”

Osman Gümüş/Hak-İş Bursa İl Temsilcisi / “Küreselleşmeye Karşı Sosyal Devlet”

Ayhan Ekici/ DİSK, Güney Marmara Bölge Temsilcisi / “Hak ve Özgürlük Arayışı Yaldızları Tümüyle Dökecek”

Tartışma: 11:45-12:00

Yemek (Öğle) arası 12:00-13:00


7. Oturum (13:00-16:30)

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SOSYAL VE SENDİKAL HAK İHLALLERİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mesut Gülmez

Kemal Özkan/ Genel Sekreter Yardımcısı, Küresel Sanayi İşçileri Federasyonu/“Sendikal Hakların Korunması ve Geliştirilmesinde Uluslararası Sendikacılığın Rolü ve Etkinlikleri”

Tartışmacılar:

Arzu Çerkezoğlu/ Genel Sekreter, DİSK/“Hak Almayı Odağına Koyan Bir İşçi Hareketi İçin Olanaklar”

Mustafa Türkel/ Genel Başkan, Tekgıda-İş (SGBP) / “Sosyal Hak İhlalleri Emekçileri Zorluyor”

Bilal Çetintaş/ Genel Başkan, Kristal-İş (SGBP) / “Sendikal Haklar ve Yeni Anayasa”

Atilay Ayçin/ Genel Başkan, Hava-İş (SGBP)/ “Sendikal Hak ve Örgütlenmeye Dair Bazı Satır Başları”

Lami Özgen/ Genel Başkan, KESK/ “Türkiye'de Kamu Emekçilerinin Karşılaştığı Baskılar ve Sendikal Hak İhlalleri”

Tartışma: 16:00-16:30

Ara: 16:30-16:45


8. Oturum (16:45-17:15)

5. YILINDA SOSYAL HAKLAR SEMPOZYUMLARI, GELECEK İÇİN ÖNERİLER

MESUT GÜLMEZ/ NERGİS MÜTEVELLİOĞLU/ OĞUZ KARADENİZ/ AHMET SELAMOĞLU/ ABDURRAHMAN AYHAN/ YUSUF ALPER ve Katılımcılar

 

KAPANIŞ (17:15-17:30)

Prof. Dr. Serpil Aytaç/Uludağ Üniversitesi, İİBF, ÇEEİ Bölüm Başkanı


2 Kasım 2013, Cumartesi

SOSYAL PROGRAM (Bursa tarihi ve kültürel yerler gezisi) -katılım ücretlidir-


DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

 

Sendikal Güç Birliği Platformu Üyesi Sendikalar

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü

Nilüfer Belediyesi

Osmangazi Belediyesi

 

 

 

Sempozyum Ana Sayfa

Bilim KuruluDüzenleme Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosyalhaklar2016@gmail.com

20092010201120122013201420152016