VI. SOSYAL İNSAN HAKLARI ULUSAL SEMPOZYUMU BİLİM KURULU

 • Prof. Dr. Abdurrahman Ayhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 • Prof. Dr. Ahmet Makal, Ankara Üniversitesi

 • Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, Kocaeli Üniversitesi

 • Prof. Dr. Ali Güzel, Kadir Has Üniversitesi

 • Prof. Dr. Aysen Tokol, Uludağ Üniversitesi

 • Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Maltepe Üniversitesi

 • Prof. Dr. Beril Tufan, Emekli Öğretim Üyesi

 • Prof. Dr. E. Yasemin Özdek, Kocaeli Üniversitesi

 • Prof. Dr. Faruk Sapancalı, Dokuz Eylül Üniversitesi

 • Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Yakın Doğu Üniversitesi

 • Prof. Dr. Gamze Özdemir Yücesan, Ankara Üniversitesi

 • Prof. Dr. Gülay Toksöz, Ankara Üniversitesi

 • Prof. Dr. Gürhan Fişek, Ankara Üniversitesi

 • Prof. Dr. Harun Tepe, Hacettepe Üniversitesi

 • Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu, Marmara Üniversitesi

 • Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, Marmara Üniversitesi

 • Prof. Dr. M. Kemal Öke, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 • Prof. Dr. Melda Sur, Dokuz Eylül Üniversitesi

 • Prof. Dr. Meryem Koray, Emekli Öğretim Üyesi

 • Prof. Dr. Mesut Gülmez, Emekli Öğretim Üyesi

 • Prof. Dr. Metin Özuğurlu, Ankara Üniversitesi

 • Prof. Dr. Murat Engin, Galatasaray Üniversitesi

 • Prof. Dr. Müjdat Şakar, Marmara Üniversitesi

 • Prof. Dr. Nadir Suğur, Anadolu Üniversitesi

 • Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu, Akdeniz Üniversitesi

 • Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, Marmara Üniversitesi

 • Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, Pamukkale Üniversitesi

 • Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan, Emekli Öğretim Üyesi

 • Prof. Dr. Özlem Işığıçok, Uludağ Üniveritesi

 • Prof. Dr. Şerife Türcan Özşuca, Ankara Üniversitesi

 • Prof. Dr. Tijen Erdut, Dokuz Eylül Üniversitesi

 • Prof. Dr. Ufuk Aydın, Anadolu Üniversitesi

 • Prof. Dr. Veysel Bozkurt, İstanbul Üniversitesi

 • Prof. Dr. Yusuf Alper, Uludağ Üniversitesi

 • Prof. Dr. Yüksel Akkaya, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 • Doç. Dr. Asuman Türkün, Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Doç. Dr. Aziz Çelik, Kocaeli Üniversitesi

 • Doç. Dr. Banu Uçkan, Anadolu Üniversitesi

 • Doç. Dr. Betül Altuntaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 • Doç. Dr. Birgül Çiftçi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 • Doç. Dr. Deniz Kağnıcıoğlu, Anadolu Üniversitesi

 • Doç. Dr. Gülriz Uygur, Ankara Üniversitesi

 • Doç. Dr. Handan Kumaş, Pamukkale Üniversitesi

 • Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey, Bilgi Üniversitesi

 • Doç. Dr. Pir Ali Kaya, Uludağ Üniversitesi

 • Doç. Dr. Recep Kapar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 • Doç. Dr. Şebnem Gökçeoğlu Balcı, Galatasaray Üniversitesi

 • Doç. Dr. Şenay Gökbayrak, Ankara Üniversitesi

 •  Doç Dr. Şule Necef Daldal, Marmara Üniversitesi

 • Doç. Dr. S. Evinç Torlak, Pamukkale Üniversitesi

 • Doç. Dr. Umut Omay, İstanbul Üniversitesi

 • Doç. Dr. Yücel Demirer, Kocaeli Üniversitesi

 

 

Sempozyum Ana Sayfa

Bilim KuruluDüzenleme Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosyalhaklar2014@gmail.com

20092010201120122013201420152016