VI. SOSYAL İNSAN HAKLARI ULUSAL SEMPOZYUMU

DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Dr. Çiğdem Ayşe Kırel

 • Prof. Dr. Enver Özkalp

 • Prof. Dr. Naci Gündoğan

 • Prof. Dr. Ufuk Aydın

 • Prof. Dr. Nuray Gökçek Karaca

 • Doç. Dr. Deniz Kağnıcıoğlu

 • Doç. Dr. Banu Uçkan

 • Doç. Dr. Verda Canbey Özgüler

 • Doç. Dr. A. İlhan Oral

 • Doç. Dr. Dilek Baybora

 • Doç. Dr. Fatma Kocabaş

 • Yard. Doç. Dr. Zerrin Sungur

 • Yard. Doç. Dr. Yener Şişman

 • Yard. Doç. Dr. Ayşe Özdemir

 • Yard. Doç. Dr. Seda Tekeli

 • Arş. Gör. Taylan Akgül

 • Arş. Gör. Emre Kol

 • Arş. Gör. Seher Demirkaya

 • Arş. Gör. Hilmi Etçi

 • Arş. Gör. Zeynep Hoş

 • Arş. Gör. Ayça Güzel

 • Arş. Gör. Cansu Şengül

 

 

Sempozyum Ana Sayfa

Bilim KuruluDüzenleme Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosyalhaklar2014@gmail.com

20092010201120122013201420152016