PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

 

VII. SOSYAL İNSAN HAKLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

10-11 ARALIK 2015, Denizli

Bildiri Kitabı tam metni (.pdf)

 

10 Aralık 2015, Perşembe

Yer: Pamukkale Üniversitesi A Blok Konferans Salonu

09.00-10.00: Kayıt

10.00-10.30: Açılış Seremonisi ve Açılış Konuşmaları

 

10.30-11.30: Birinci Oturum: Davetli Konuşmacılar:

Uluslararası Alanda Sosyal Koruma ve Sosyal Güvenlik Hakkı

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ

 Karl-Friedrich BOPP, Human Rights and Rule of Law Council of Europe,

"Recent Developments on the European Social Charter and the Right to Social Security"

 Prof. Dr. Maciej ŻUKOWSKI, Poznań University of Economics, Poland

"Recent Trends on Social Security and Social Protection Issues at the EU Level"

 Prof. Dr. Paul Leonard GALLINA, Williams School of Business Bishop's University, Canada

"The Social Protection Rights of Atypical Workers: The Canadian Experience to Date"

 

11-30-12.00: Tartışma

12.00-13.00: Öğle Yemeği

 


13.00-14.00: İkinci Oturum Davetli Konuşmacılar:

İnsan Hakkı Olarak  Sosyal Güvenlik ve Sosyal Koruma

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf ALPER

 Prof. Dr. Mesut Gülmez, Emekli Öğretim Üyesi

"Sosyal Güvenlik mi, Sosyal Koruma mı?

Uluslararası Boyut ve Evrimi Üzerine Aykırı ‘İlk’ Düşünceler"

 Doç. Dr. Şebnem GÖKÇEOĞLU, Akdeniz Üniversitesi

"İnsan Hakları Perspektifinden Sosyal Güvenlik Hakkının Anlamı ve Kapsamı"

 Doç. Dr. Recep KAPAR, Muğla Üniversitesi

"Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Sosyal Koruma Hakkı"

 

14.00-14.30: Tartışma

14.30-14.45: Ara

 


14.45-15.45: Üçüncü Oturum Davetli Konuşmacılar:

Uygulama ve Yargı Boyutuyla Sosyal Güvenlik Hakkı

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER

Prof. Dr. Kadir ARICI, Gazi Üniversitesi

"Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Sosyal Güvenlik"

Prof. Dr. Yusuf ALPER, Uludağ Üniversitesi

"Sosyal Güvenliğin Finansmanının Sosyal Güvenlik Hakkının Kullanımına Etkisi"

Dr. Murat ÖZVERİ, Kocaeli Üniversitesi

"Hizmet Tespit Davaları ve Sosyal Güvenlik Hakkı"

 

15.45-16.15: Tartışma

16.15-16.30: Ara

 


16.30-17.30: Dördüncü Oturum:

Sosyal Devlet ve Sosyal Hakların Kuramsal Tartışması

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Faruk SAPANCALI

E. Evren ÖZER, Akdeniz Üniversitesi

Hale BALSEVEN, Akdeniz Üniversitesi

"Son Dönem Sosyal Devlet Anlayışı ve Sosyal Harcamaların Eleştirel Bir Analizi"

Cengiz Mesut TOSUN, Mersin Üniversitesi

"Sosyal Hakların Taşıyıcısı ve Demokratik Toplumun Temeli olan “Etik Kişi”

Murat AYDIN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Özgür TOPKAYA, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

"Türkiye’de Sosyal Devletin Vergileme Alanları

 

17.30-18.00: Tartışma

 


11 Aralık 2015, Cuma

Yer: Pamukkale Üniversitesi A Blok Konferans Salonu

 

09.00-10.00: Beşinci Oturum:

Çalışma, Barınma ve Sosyal Yardım Hakları

 

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU

 Evra ÇETİN,  Çağ Üniversitesi

"İHAS’ın 8-11. Maddeleri Kapsamında Özel Hukuk İş İlişkisinde

Çalışanların Haklarının Korunması"

 Burcu HATİBOĞLU EREN, Hacettepe Üniversitesi

"Barınma Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tartışmalarını Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yoksullukla Mücadele Amacı Çerçevesinde Ele Almak"

 Denizcan KUTLU, Namık Kemal Üniversitesi

"Sosyal Yardım Hakkı Tartışması: Türkiye’de Bir “Sosyal Haksızlık” Olarak Sosyal Yardımlar"

 

10.00-10.30: Tartışma

10.30-10.45: Ara

 


10.45-11.45: Altıncı Oturum:

Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Koruma

 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Türkan ERDOĞAN

 Ö. Sanem ÖZATEŞ GELMEZ, Hacettepe Üniversitesi

"Sosyal Olanın Tasfiyesi ya da Kadınların Mağdur Özneleştirilme Halleri"

 Ergün YAZICI, Çankırı Karatekin Üniversitesi

"Sosyal Koruma Bağlamında Korunmaya Muhtaç Çocuk Olarak Kurum Bakım Hizmetinden Yararlanmış Bireyler Üzerine Nitel Bir Araştırma"

 Fuat MAN, Sakarya Üniversitesi

"Modernlik ve Yabancılar: Bir ‘Günah Keçisi’ Kategorisi Olarak

Emek Piyasasındaki Suriyeli Göçmenler Örneği"

 

11.45-12.15: Tartışma

12.15-13.15: Yemek

 


 13.15-14.15: Yedinci Oturum:

Denizli ve Sosyal Hak İhlalleri

 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Handan Kumaş

 Senem ERMUMCU, Pamukkale Üniversitesi

Nagihan DURUSOY ÖZTEPE, Pamukkale Üniversitesi

"Devlet Hastanesi Örneği Özelinde

Denizli’de Sağlık Hizmet Sunumunda Yaşanan Hak İhlalleri"

 Nursel DURMAZ, Pamukkale Üniversitesi

"Akademide Sendikalaşma Önündeki Engeller: Denizli'deki Araştırma Görevlileri Örneği"

 Mustafa KILIÇ, Sosyal Güvenlik Denetmeni

"İşçiler Çalışma Yaşamındaki Hak Kayıplarına Karşı Neden Haklarını Arayamazlar?

Denizli İlinde İşçiler Üzerine Yapılan Alan Araştırması"

 

14.15-14.45: Tartışma

14.45-15.00: Ara

 


15.00-16.00. : Yedinci Oturum:

Çalışma Hayatının Denetimi ve Sosyal Güvenlik

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ

 Öğretim Üyeleri

Sosyal Güvenlik Denetmenleri

Sosyal Güvenlik Uzmanları

Diğer Katılımcılar

 

16.00-16.15: Ara

 


16.15-17.15: Sekizinci Oturum:

Dünya’da ve Türkiye’de Sosyal Hak Sorunları

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ

 

Öğretim Üyeleri

Sendikacılar

Kurum Temsilcileri

Katılımcılar

 

 

 

 

Sempozyum Ana Sayfa

Bilim KuruluDüzenleme Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosyalhaklar2015@gmail.com

20092010201120122013201420152016